contact met u
Gedeponeerde Algemene Voorwaarden AtMost
AtMost is u graag van dienst! Waar u ook zit!  
Algemene, leverings- en betalingsvoorwaarden van AtMost, gevestigd aan de Marius Richtersstraat 21, 3059 TH Rotterdam. Inschrijfnummer KvK te Rotterdam: nummer: 24281716

Artikel 2: Prijzen
2.1 Alle prijsopgaven en de prijzen, die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van
de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals materialen, lonen, in- en uitvoerrechten,
heffingen, belastingen, vracht, assurantie et cetera.
2.2 Indien de kostprijzen of de prijzen, waarvoor de gebruiker de goederen en/of diensten van
derden betrekt, tussen het tijdstip van het totstandkomen van de overeenkomst en het tijdstip
van levering, wijziging ondergaan, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijs
dienovereenkomstig te wijzigen, danwel de order/overeenkomst te annuleren, terwijl de
gebruiker in dat geval niet aansprakelijk is voor schade die direct danwel indirect uit deze
wijziging danwel annulering ontstaat en zal ontstaan.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief transportkosten, porti, auteurscorrecties, rechten Stichting STEMRA,
assurantiepremies.
2.4 Overschrijding van de in de offerte of overeenkomst afgesproken prijzen tot 15 % van het
totaalbedrag, worden als begrotingsrisico door de wederpartij geaccepteerd en behoeven dan
ook niet expliciet door de wederpartij te worden goedgekeurd.


AtMost,klik door naar pagina 3

 

 
 
     
 

Warning: main() [function.main]: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in c:\domains\atmost.info\wwwroot\algemenevoorwaarden\index_algemene_voorwaarde_2.php on line 138

Warning: main(http://www.atmost.nl/includes/onderkant.php) [function.main]: failed to open stream: No error in c:\domains\atmost.info\wwwroot\algemenevoorwaarden\index_algemene_voorwaarde_2.php on line 138

Warning: main() [function.main]: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in c:\domains\atmost.info\wwwroot\algemenevoorwaarden\index_algemene_voorwaarde_2.php on line 138

Warning: main(http://www.atmost.nl/includes/onderkant.php) [function.main]: failed to open stream: No error in c:\domains\atmost.info\wwwroot\algemenevoorwaarden\index_algemene_voorwaarde_2.php on line 138

Warning: main() [function.include]: Failed opening 'http://www.atmost.nl/includes/onderkant.php' for inclusion (include_path='.;/PHP4/pear') in c:\domains\atmost.info\wwwroot\algemenevoorwaarden\index_algemene_voorwaarde_2.php on line 138