return
AtMost internetmarketing  
Disclaimer and copyrights website bereikbaar onder AtMost.info en AtMost.us

Betreffende de website bereikbaar via AtMost.nl en AtMost.be

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. AtMost-CCIC kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden die mogelijk in de informatie op deze website of op websites en webuitingen waarnaar wordt verwezen voorkomen.

Tevens kunnen wij niet gegaranderen dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. AtMost-CCIC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van deze online gegevens of interpretatie daarvan.

 

Inhoud van deze website

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. Diverse (hyper)links en banner in deze site linken naar websites buiten het domein van AtMost-CCIC, welke geen eigendom zijn van AtMost-CCIC. Deze links zijn ter informatie van de internetbezoeker opgenomen. AtMost-CCIC kan niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door AtMost-CCIC worden onderhouden, wordt afgewezen.

Copyrights

De informatie en onderdelen gepubliceerd op deze website, AtMost.nl of AtMost.be , mogen alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. De gebruiker van de site heeft niet het recht de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, distribueren, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van AtMost-CCIC, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.